Đổi thẻ cào

Không giới hạn data 5g viettel chỉ với 50k/tháng tại datasieure.vn 

Tăng like follow mxh tại tangtuongtac365.com 

Hỗ trợ và check uy tín : fb/autocard365 hoặc zalo 0988881413

Hệ thống gạch thẻ và rút tiền tự động hoạt động 24/24

Nạp sai mệnh giá trừ 50% mệnh giá nhỏ ( quý khách kiểm tra kỹ trước khi gửi )

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 12.5 % 12.5 % 13.6 % 12 % 12 % 12.5 % 11.4 % 11.8 % 11.8 %
Đại Lý 14 % 14 % 15.1 % 13.5 % 13.5 % 14 % 12.9 % 13.3 % 13.3 %
Thành viên 14.5 % 14.5 % 15.6 % 14 % 14 % 14.5 % 13.4 % 13.8 % 13.8 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 7.5 % 7.5 % 7.5 % 7.5 % 7.5 % 7.5 % 7.5 % 7.5 %
Đại Lý 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Thành viên 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 16 % 16 % 16 % 15 % 15 % 13 % 13 % 13 %
Đại Lý 17.5 % 17.5 % 17.5 % 16.5 % 16.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 17 % 17 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000,000đ
Đối tác 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Đại Lý 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 %
Thành viên 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Đối tác 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 12.5 % 13 % 14 % 14 %
Đại Lý 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14 % 14.5 % 15.5 % 15.5 %
Thành viên 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 14.5 % 15 % 16 % 16 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 %
Đại Lý 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Thành viên 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 %
Đại Lý 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thành viên 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Đại Lý 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.