Chính Sách Đại Lý

Ngày đăng: 16-11-2023 Đã xem: 97

 Tổng đại Lý   Yêu cầu : Tổng sản lượng  thẻ ít nhất 700 triệu 1 tuần

 Đại Lý   Yêu cầu : Tổng sản lượng  thẻ ít nhất 15 triệu 1 tuần

check sản lượng tại : https://autocard365.com/doithecao/san-luong


0h1s thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết , thành viên nào đủ điều kiện sẽ được nâng lên trong 1 tuần kế tiếp

- Đại Lý trong 1 tuần kế không đủ sản lượng sẽ hạ về thành viên thường


Ae nào đạt đủ sản lượng ib zalo admin để được nâng lên nhé