Đổi thẻ cào

Không giới hạn data 5g viettel chỉ với 50k/tháng tại datasieure.vn 

Tăng like follow mxh tại tangtuongtac365.com 

Nạp tiền tkc sim chiết khấu 8% : Tại đây ( nạp 100k chỉ mất 92k )

Hỗ trợ và check uy tín : fb/autocard365 hoặc zalo 0988881413

Hệ thống gạch thẻ và rút tiền tự động hoạt động 24/24

Nạp sai mệnh giá -20% , tính mệnh giá nhỏ ( quý khách kiểm tra kỹ trước khi gửi )

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 14 % 16.8 % 17.1 % 16.9 % 16.9 % 17 % 17.1 % 17.3 % 17.3 %
Đại Lý 15.5 % 18.3 % 18.6 % 18.4 % 18.4 % 18.5 % 18.6 % 18.8 % 18.8 %
Thành viên 16 % 18.8 % 19.1 % 18.9 % 18.9 % 19 % 19.1 % 19.3 % 19.3 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 17.5 % 12.5 % 15 %
Đại Lý 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 16.5 %
Thành viên 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 17 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 20 % 20 % 20 % 20 % 18 % 17 % 16.5 % 16 %
Đại Lý 20.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 19.5 % 18.5 % 18 % 17.5 %
Thành viên 22 % 22 % 22 % 22 % 20 % 19 % 18.5 % 18 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Đại Lý 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 %
Thành viên 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Đại Lý 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Đối tác 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 16.5 % 17 % 18 % 18 %
Đại Lý 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18 % 18.5 % 19.5 % 19.5 %
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 18.5 % 19 % 20 % 20 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 14 % 14 % 14.5 % 14 % 14 %
Đại Lý 15.5 % 15.5 % 16 % 15.5 % 15.5 %
Thành viên 16 % 16 % 16.5 % 16 % 16 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Đại Lý 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 16 % 16 % 16 %
Thành viên 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16.5 % 16.5 % 16.5 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đại Lý 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %