Nạp tiền điện thoại
Nạp Viettel trả sau Chiết khấu Số tiền
50,000 đ 6% 50,000 47,000đ
100,000 đ 6% 100,000 94,000đ
200,000 đ 6% 200,000 188,000đ
300,000 đ 6% 300,000 282,000đ
500,000 đ 6% 500,000 470,000đ

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau