Quy Định Về Nạp Sai Mệnh Giá

Ngày đăng: 15-11-2023 Đã xem: 84

Quý khách gửi thẻ sẽ có 2 mệnh giá : 1 là mệnh giá quý khách gửi lên , 2 là mệnh giá thực của thẻ

Khi nạp sai mệnh giá bạn sẽ nhận được 50% mệnh giá nhỏ ( mệnh giá nhỏ chứ ko phải mệnh giá thực )

Ví dụ :

Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000đ  mà mệnh giá thực là 10.000đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là  10.000đ  trừ 50% ×  chiết khấu

 Quý khách gửi thẻ mệnh giá 10.000đ mà mệnh giá thực là 100.000đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 10.000đ trừ 50% × chiết khấu