Quy Định Về Nạp Sai Mệnh Giá

Đăng lúc 02:46:21 25/11/2021

Quý khách gửi thẻ sẽ có 2 mệnh giá : 1 là mệnh giá quý khách gửi lên , 2 là mệnh giá thực của thẻ

 Quý khách gửi thẻ sai mệnh giá sẽ bị trừ 50% giá trị mệnh giá nhỏ hơn ( ví dụ : giữa 100k và 10k thì sẽ trừ 50% của 10k )

Ví dụ :

Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000 đ mà mệnh giá thực là 50.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là  50.000 đ  trừ 50%

 Quý khách gửi thẻ mệnh giá 50.000 đ mà mệnh giá thực là 100.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ trừ 50%