Cảnh báo lừu đảo

Đăng lúc 16:41:06 04/01/2022

Hiện tại bên mình phát hiện ra có người giả mạo admin web đi mua/bán thẻ trên facebook và đã lừa rất nhiều người

Link facebook lừa đảo : https://www.facebook.com/profile.php?id=100026037680665

ae chú ý : web không bao giờ mua bán thẻ trên facebook , mọi giao dịch đều được thực hiện trên web , tất cả giao dịch ngoài web đều là lừa đảo